De komst van zes tiny houses in Gasselternijveen is een stuk dichterbij gekomen. Dat heeft het college van Aa en Hunze aan de gemeenteraad laten weten.
Bron. De Schakel
Het college is een pilot gestart om te onderzoeken hoe invulling kan worden geven aan de in de Woonvisie 2020+ genoemde kleinschalige vernieuwende wooninitiatieven die voortkomen uit een lokale of regionale behoefte en die bijdragen aan de vitaliteit van de dorpen en/of het karakter van het landschap. Dorpscorporatie De Brug uit Gasselternijveen heeft een voorstel aan de gemeente gedaan om aan de Schreierswijk in het dorp zes tiny houses te realiseren.
Lees artikel De Schakel