Het bestuur van Stichting Pedaal Vocaal heeft besloten Pedaal Vocaal 2021 niet door te laten gaan. Daartoe zijn velerlei redenen, de hoofdreden is dat we het als organisatie (ook financieel) niet zien zitten de anderhalve meter regel te moeten handhaven. Hoogstwaarschijnlijk worden we daar in september mee geconfronteerd.
Die regel vergt nogal wat organisatie: reserveren is verplicht, dat zou betekenen dat elke bezoeker (ook elke deelnemer) moet aangeven welke concerten op welke tijdstippen men wil aandoen. Het aantal bezoekers per locatie zal kleiner moeten zijn, hetgeen weer betekent dat er veel minder kaarten kunnen worden verkocht en dat resulteert dan weer in een tekort op de inkomsten.
Overigens is het zo dat koren en ensembles nauwelijks de gelegenheid hebben gehad te kunnen repeteren, voor ons was dat geen reden om het niet door te laten gaan.
Bijgaand probleem is een tekort aan locaties, enerzijds door een afzegging en een faillissement, anderzijds door hier en daar een verbouwing waar we nog steeds welkom zijn, maar waardoor er minder ruimte is. We moeten dus op zoek naar een aantal nieuwe locaties. Daar zijn we al mee bezig.
Het komende jaar moeten we de organisatie van Pedaal Vocaal herzien. Jullie willen begrijpen dat we dat in twee vakantiemaanden niet redden …
Volgend jaar gaan we er weer voor. Omstreeks februari 2022 krijgen de (potentiële) deelnemers een uitnodiging.
Zonder tegenbericht blijven de huidige aanmeldingen staan voor 2022.
Iedereen een fijne vakantie toegewenst!

Namens het bestuur van Stichting Pedaal Vocaal