Een interview met: Koert Thalen van Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe.
Over de financiële steun aan ouders, die door de coronacrisis in geldnood zitten, waardoor zij de contributie voor sport- of culturele activiteiten voor hun kinderen niet meer kunnen betalen