De bouw van de het nieuwe Multi Functionele Centrum (MFC) De Boerhoorn is gestart en volgend jaar, na de vakantie, staat er een zeer mooie en moderne voorziening. Het beheer van het nieuwe deel én het sportgedeelte wordt begin volgend jaar ondergebracht in een op te richten stichting. Zij gaat zorgen voor een bruisende Boerhoorn waarbij centraal staat: betrokken, actief en samen doen. De Boerhoorn, als centrale ontmoetingsplaats van Rolde en bereikbaar voor alle inwoners, biedt onderdak aan cultuur, sport, educatie en welzijn.

In het aangebouwde EersteLijnsCentrum (ELC) komen de huisartsen, apotheek en fysiotherapie en zo is er een directe verbinding met de gezondheidszorg. Bij binnenkomst in de centrale hal kun je naar het ELC, maar kun je ook even gaan zitten, elkaar ontmoeten en genieten van een kopje koffie. In deze centrale ruimte is de bibliotheek duidelijk zichtbaar en toegankelijk en zorgt mede voor een levendig en bruisend MFC.

Er zijn veel ruimten voor de vele en diverse activiteiten van (maatschappelijke) organisaties, verenigingen en particulieren, zoals bridge, muziek, yoga, creatieve cursussen zoals koken, tekenen en schilderen. De sporthal en gymzaal bieden ruimte voor sportactiviteiten.

De stichting Beheer De Boerhoorn gaat zorgen voor het beheer en de exploitatie van het gebouw en voor de organisatie en taakverdeling naar de beheerder. De kwartiermakers Netty Weijenberg en Johan Dijk hebben met een werkgroep van gebruikers al veel zaken voorbereid voor deze stichting. De volgende stap is het vormen van een bestuur.

Wij zoeken bestuurders voor de beheerstichting die zich sterk verbonden voelen met het MFC en de samenleving in Rolde. Als bestuurder draag je enthousiast bij aan het uitdragen van de doelstelling van MFC De Boerhoorn: betrokken, actief en samen doen. En als bestuurder draag je zo bij aan het succes van een bruisend MFC!

Op www.deboerhoornrolde.nl vind je achtergrond informatie over:
• Boodschap Boerhoorn een korte toelichting “de waarde van samen doen”.
• Bedrijfsplan, wat gaat de stichting doen, hoe is de organisatie.
• Uitwerking van het bedrijfsplan naar doelstellingen.
• Profiel van bestuur, wat verwachten we van bestuursleden.