GroenLinks trekt de steun in voor een rekenkameronderzoek naar de gang van zaken rondom de Hanebijtershoek in Gieten. De draai van de coalitiepartij in de gemeente Aa en Hunze sloeg in als een bom bij de Partij van de Arbeid.
De motie voor het rekenkameronderzoek werd ingediend door zowel de PvdA als GroenLinks, maar die laatste partij besloot dat plan niet meer te steunen. Raadslid Henk Santes van de PvdA is verbijsterd na de keuze van GroenLinks. “Zonder dat wij daarin zijn gekend. Dit is uitermate vreemd en ongekend. Een donderslag bij heldere hemel”, werpt Santes de coalitiepartij tijdens de raadsvergadering van vanavond toe.

GESCHREVEN DOOR Hjalmar Guit
Bron RTVDrenthe

‘Druk van anderen’
De twee partijen lieten maandag weten een motie in te dienen voor een onafhankelijk onderzoek naar de slepende kwestie. De PvdA slaat GroenLinks ermee om de oren dat de druk van de andere coalitiepartijen – Combinatie Gemeentebelangen en VVD – wel eens van invloed kan zijn geweest op de draai. “Is GroenLinks zelf tot dit standpunt gekomen, of hebben er andere krachten op ingewerkt”, zegt een aangeslagen Santes.

Fractievoorzitter Marie-Claire Neesen reageert fel op de kritiek van de PvdA. GroenLinks is volgens haar volledig zelf tot het nieuwe standpunt gekomen en daar hebben de andere coalitiepartijen niets mee te maken gehad. “De heer Santes heeft een grote fantasie. We hebben binnen de fractie flink gesteggeld over de kwestie en hebben zelfstandig deze keuze gemaakt”, aldus Neesen.

Naar de toekomst kijken
Brede steun was er ook mét GroenLink in de gemeenteraad niet geweest. Santes kreeg de handen van de overige partijen niet op elkaar voor een rekenkameronderzoek. Gemeentebelangen en de VVD vinden het niet nodig om naar het verleden te kijken, maar liever naar de toekomst. Voor het CDA en D66 gaat een onderzoek door de rekenkamer te ver, maar de twee partijen zien wel heil in mediation.

Wethouder Henk Heijerman (Gemeentebelangen) kan zich daar ook in vinden. “Maar daar hebben we de welwillendheid van alle betrokkenen voor nodig. Als die in gezamenlijkheid ervoor willen gaan, dan wil ik wel het initiatief nemen voor mediation”, zegt Heijerman. De PvdA stemt daar uiteindelijk ook mee in.

Hanebijtershoek
De slepende zaak draait om een weg naar twaalf woningen aan de Hanebijtershoek naar de Stationsstraat. Bij de aanleg van de woningen 25 jaar geleden is afgesproken dat het bouwbedrijf voor een goede weg zou zorgen zodat de bewoners naar het centrum konden komen. Ondanks jarenlang aandringen van de gemeente, heeft het bouwbedrijf dat niet gedaan.

Het perceel waarop de weg zou worden aangelegd, is inmiddels meerdere keren doorverkocht. De verplichting om de weg aan te leggen is inmiddels uit de eigendomsakten verdwenen. Er ligt wel een oude weg, maar die loopt over de grond van de buurman: opticien Marchel Smit. Hij wil dat de afspraken uit het verleden nagekomen worden en er een nieuwe weg wordt aangelegd.