De Drentse gemeenten en de provincie Drenthe willen samen optrekken bij het ondersteunen van
ondernemers die getroffen worden door de effecten van Corona. Er wordt een aantal maatregelen
verkend en uitgewerkt die kunnen worden ingezet om dit te doen. De Drentse maatregelen moeten
bijdragen aan het versterken van de liquiditeitspositie van bedrijven en zzp’ers.

“We proberen om als gemeenten eenduidige maatregelen te treffen en deze af te stemmen met de
provincie zodat Drentse ondernemers zo veel mogelijk hetzelfde worden behandeld.” Aldus Richard
Korteland, burgemeester van Meppel en voorzitter van de portefeuille Economische zaken binnen de
Vereniging van Drentse Gemeenten. “We denken aan maatregelen zoals het sneller betalen van
facturen en het uitstellen van het sturen van rekeningen vanuit de gemeenten.”

De steunmaatregelen worden een aanvulling op het pakket dat het kabinet vorige week
aangekondigd heeft. De komende week geven de Drentse wethouders en de gedeputeerde van
economische zaken invulling aan deze maatregelen.

Drentse ondernemers kunnen nu al terecht bij www.ikbendrentsondernemer.nl met al hun vragen
en informatie over actuele regelingen.