Het Gemengd Koor Gieten heeft een nieuwe voorzitter in de persoon van Jeannet de Munnink.
Scheidend voorzitter Fred Snoep gaf symbolisch de voorzittershamer over aan zijn opvolger Jeannet de Munnink en wenste haar veel succes in haar nieuwe functie.
Lees artikel De Schakel
Ze volgt daarmee Fred Snoep op, die helemaal afscheid heeft genomen van het bestuur. De vacante positie binnen het bestuur wordt opgevuld door Janine Feij als aspirant-penningmeester. Zij zal de komende periode de kneepjes van het vak leren van nestor Jan Raterink, die eerder al werd genoemd vanwege zijn 50 jaar koorlidmaatschap, waarvan 40 jaar als trouwe penningmeester.