“Make Noord-Nederland great again.” Met deze woorden probeert ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers het kabinet ertoe te bewegen het Noorden meer perspectief te bieden. Hij wil dat de regio die “te vaak in de hoek zit waar de klappen vallen” honderden miljoenen euro’s krijgt.
Bron. RTVDrenthe
In de ogen van de politicus heeft Nederland tientallen jaren geprofiteerd van de gaswinning in het Noorden. “Maar de inwoners dreigen bekaaid achter te blijven”, zegt hij. “En dat terwijl de scheuren letterlijk in de huizen zitten. Het is bovendien een potentiële krimpregio die extra kan lijden onder de coronacrisis.”

Honderden miljoenen naar het Noorden
Segers wil dat het kabinet ‘één groot perspectiefplan’ schrijft voor Noord-Nederland. Het geld om te investeren in de regio moet worden vrijgespeeld door een beroep te doen op het zogeheten Just Transition Fund. Dit Europees investeringsfonds is bedoeld om de sociaal-economische gevolgen op te vangen van de overgang van fossiele naar duurzame energie.

Nederland krijgt waarschijnlijk zo’n 600 miljoen euro uit dat fonds. Noord-Nederland claimt honderden miljoenen euro’s om de gevolgen van het stoppen van de gaswinning op te vangen. “Als dat geld uit het fonds er komt, moet het als eerste naar Noord-Nederland”, benadrukt Segers.

16.000 banen
Ook wil de ChristenUnie dat de provincie Groningen ‘koploper’ wordt in de omslag naar duurzame energie. Dat moet volgens de partij nieuwe werkgelegenheid in Noord-Nederland opleveren. “Wij willen toe naar bijvoorbeeld groene waterstof, dat is echt veelbelovend. Het vraagt om technici en heel veel toeleverende bedrijven”, zegt Segers.

“Ik wil dat 16.000 banen worden gecreëerd. Iedereen die nu op allerlei manieren werkzaam is in die oude gaseconomie, zou daar een plek in moeten krijgen. Dat biedt hoop en perspectief voor Noord-Nederland.”

Geestelijke verzorging
Tot slot pleit Segers voor een “serieus plan voor geestelijke verzorging”. Het kabinet moet volgens hem niet alleen “scheuren in huizen herstellen, maar ook die in de samenleving.”