Op deze kaart zie je niet alleen waar in Nederland het aantal coronabesmettingen toeneemt, maar juist ook waar het afneemt.
Hoe roder een plaats, hoe harder het aantal besmettingen toeneemt. Wordt een plaats juist steeds blauwer, dan neemt het aantal coronagevallen daar af.
Met deze nieuwe ‘goed nieuws-weergave’ zie je dus waar het aantal besmettingen over langere tijd afneemt. Als je alleen de toename wil zien, kun je de rechtsonder de functie ‘waar gaat het beter’ uitzetten.

Klik op interactievekaart

Bron: Dagblad van het Noorden.

https://www.dvhn.nl/groningen/Op-deze-interactieve-kaart-zie-je-in-%C3%A9%C3%A9n-oogopslag-waar-het-aantal-coronabesmettingen-stijgt-en-daalt-in-Drenthe-en-Groningen.-Check-je-eigen-woonplaats-26231518.html