Het programma ‘Drèentse Zangers’, een gezamenlijke productie van ZO!34 en Stichting REUR is in
verband met de maatregelen rondom het coronavirus verplaatst naar 5 en 6 september 2020..
Drèentse Zangers biedt getalenteerde zangers en zangeressen uit Zuidoost-Drenthe de gelegenheid
elkáárs liedjes én bewerkingen van Engelstalige en Nederlandstalige liedjes in het Drents te
vertolken.
De zes afleveringen worden vanaf 2 oktober 2020 wekelijks om 21.00 uur uitgezonden via de tv-,
internet- en sociale mediakanalen van streekomroep ZO!34.
De artiesten die meedoen aan deze uitgestelde editie van ‘Drèentse Zangers’ zijn Drèents
Liedtiesfestival winnaars en deelnemers: Leon Moorman, Suzanne & Linda Kannegieter, Annemiek
Drenth, Anna Westerling, Gerrit Denekamp en Rik Vinke.
Drèentse Zangers oetsteld
Het pregram ‘Drèentse Zangers’, een gezamelke preductie van ZO!34 en Stichting REUR is in
verbaand met de maotriegels rondum het coronavirus verplaotst hen 5 en 6 september 2020.
Drèentse Zangers böd talenteerde zangers en zangeressen oet Zuudoost-Drenthe de gelegenheid
mekáárs liedties én bewarkings van Engelstaolige en Nederlaandstaolige liedties in het Drèents te
vertolken.
De zes ofleverings wordt vanof 2 oktober 2020 wekelks um 21.00 uur oetzunden via de tv-, internet
en sociale mediakanaolen van streekumroep ZO!34.
De artiesten die metdoet an dizze oetstelde editie van ‘Drèentse Zangers’ bint Drèents
Liedtiesfestival winnaars en dielnimmers: Leon Moorman, Suzanne & Linda Kannegieter, Annemiek
Drenth, Anna Westerling, Gerrit Denekamp en Rik Vinke.