De provincie Drenthe heeft 2020 met een positief saldo van 2,7 miljoen euro afgesloten. Dat blijkt uit de uit de Jaarstukken 2020, die naar de Provinciale Staten zijn verzonden.
In totaal is er minder geld uitgegeven dan in de eerste instantie begroot was. Volgens de provincie zijn er ‘goede verklaringen waarom er minder geld is uitgeven’.
Bron Dagblad van het Noorden
Dat er een financieel overschot was, verbaasde de Gedeputeerde Staten van Drenthe. In de toekomst moet het volgens hen dan ook ‘eerder en beter worden gesignaleerd’. De provincie Drenthe zegt inmiddels een verbeterplan in gang te hebben gezet.
Projecten
In 2020 gaf de provincie aan verschillende grote projecten geld uit. Zo werden de Sociale Agenda, het Regiostedenfonds en de Woonagenda uitgevoerd. Ook kwam er een Mobiliteitsplan en een nieuwe Cultuurnota.