Boomhut XXL op vakantiepark Westerbergen in Echten. Foto: Marcel Jurian de Jong
Het programma Vitale Vakantieparken Drenthe start vanaf 16 februari 2021 met het Recreatie Expert Team. De experts in het team moeten vakantieparken helpen om op het gebied van toerisme succesvoller te worden.
Het programma is een vervolg op een eerder project dat in 2014 in Drenthe van start ging. De provincie zette dit op om goede vakantieparken moeten beter te maken. Daarnaast wil de provincie af van parken die sleets zijn geworden door onder andere permanente bewoning. Aan het project deden 53 bedrijven uit de vakantieparkensector mee.
Werkwijze
Volgens de provincie blijft de werkwijze bij het nieuwe programma grotendeels gelijk. Vakantieparken kunnen advies inwinnen van experts met diverse achtergronden. Nieuw is onder andere dat ook parken met een Vereniging van Eigenaren als bestuur deel kunnen nemen, alsook vakantieparken met vraagstukken rondom permanente bewoning en sociale problematiek.
De kern van het programma is om het aantal goedlopende parken verdubbelen. Parken die green recreatieve toekomst meer hebben, moeten een nieuwe toekomst krijgen.
Bron dagblad van het Noorden