Het bestuur van de Volksuniversiteit Zuidlaren ziet zich genoodzaakt alle cursussen en lezingen, die dit cursusjaar nog zouden beginnen, niet door te laten gaan. De zorg voor elkaar en ieders gezondheid staat voorop.
We gaan er van uit, dat we u in het seizoen 20-21 opnieuw een mooi en divers aanbod kunnen doen.
Wanneer u zich al voor een cursus hebt ingeschreven, ontvangt u hierover een mail van de VuZ – administratie.

Lopende cursussen:
Omdat onze regering heeft besloten alle scholen te sluiten, gaan we alle lopende cursussen 3 weken uitstellen. Wanneer na die periode duidelijk is, hoe de situatie ten aanzien van de Corona-besmettingen zich heeft ontwikkeld, zal het bestuur in overleg met de docenten besluiten of de cursussen dit schooljaar afgemaakt kunnen worden of dat zij worden geannuleerd. De betreffende docenten en cursisten worden op korte termijn hierover geïnformeerd.

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u mailen naar info@vuzuidlaren.nl of publiciteit@vuzuidlaren.nl .