Uit de jaarstukken, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, blijkt echter ook dat de gemeente te maken had met financiële tegenvallers. Hogere uitgaven door cao-stijgingen en inflatie zorgden voor verhoogde kosten bij openbaar groen, zwembaden en sporthallen. Daarnaast zijn er meer middelen naar zorg gegaan.

De jaarrekening zal op donderdag 27 juni besproken worden in de gemeenteraad.