Aan de orde komen: uitgangspunten van biologisch tuinieren, vruchtwisseling, bemesting en grondbewerking, zaaien en onkruidbeheersing. De cursus staat open voor iedere belangstellende tuinder met een kleine tot middelgrote (volks)tuin.

De drie theorie-avonden zijn op 30 maart en op 6 en 20 april van 19.30 tot 21.30 uur in de bibliotheek aan Eexterweg 12 in Gieten. De praktijkochtend is op zaterdag 15 april van 9.00 tot 12.00 uur op locatie.

De cursus wordt verzorgd door Gerard Wezenberg uit Assen. Naast enige boekenwijsheid worden veel tips gegeven vanuit zijn ervaring met volks- en buurtmoestuinen. Elke theorieavond start met een bespreking van de huiswerkopdracht. Daarna volgt een presentatie over het thema en een bespreking daarvan binnen de groep.

Aanmelden kan via de agenda op www.bibliotheekgieten.nl.

Bron: De Schakel