De landelijke roep om meer woningen voor starters, doorstromers, statushouders en levensloopbestendig bouwen is enorm en klinkt ook in de gemeente Aa en Hunze. Een werkgroep heeft mogelijk locaties tegen het licht gehouden en ziet het perceel langs de N33 als mogelijkheid.
,,Voor de invulling denken we niet aan de gehele breedte. Om de nieuwbouw landschappelijk in te passen zou een strook langs de N33 kunnen worden gebruikt die met een houtsingel, geluidswal, infiltratiesloten of wadi’s kan worden ingericht. Alle vrijkomende grond kan voor deze geluidswal worden gebruikt waar ook de reeds bestaande bebouwing van profiteert”, vertelt Fonk. ,,De verwachting is dat er zo ongeveer drie hectare ter beschikking komt voor een groot aantal woningen.”

lees hier meer