Meer dan ooit zijn de waarden van de sociaaldemocratie van belang, waarden als solidariteit, emancipatie en gelijke kansen.
Iemand die een samenleving wil waarin iedereen mee kan en mag doen en waarin rekening gehouden wordt met de wensen en belangen van inwoners, is immers sociaal en democraat. In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA vanuit de oppositie belangrijke resultaten behaald. Neem het armoedepact, een overlegorgaan waarin verschillende instanties en hulpverleningsorganisaties samenwerken om hulpvragen sneller op te pakken en dreigende problemen voor te zijn, zodat armoede kan worden bestreden of zelfs voorkomen. Stel je je eens voor wat de PvdA voor jou kan betekenen met een duidelijke, herkenbare en initiatiefrijke inbreng in de gemeenteraad?! Minder kinderen die opgroeien in armoede! Optimale werkgelegenheid! Goede zorg! Een leefbare gemeente, ook buiten de grote kernen!
Daar maakt de PvdA Aa en Hunze zich sterk voor!