Het dorpscentrum in Eexterveen is in 2018 opengegaan. Het is het centrum van en voor het dorp. De belangstelling voor activiteiten is groot. Al snel bleek dat centrum onvoldoende plaats kon bieden aan alle initiatieven en activiteiten. De noodzaak om een kwaliteitsslag te maken groeide en er was de wens voor een locatie voor (in)formele zorg en een loket voor Noaberschap. ,,We wilden de functies en het gebruik van het Dorpscentrum verbreden en versterken. De keuken was te klein en die is uitgebreid. Ook biedt het vernieuwde centrum meer mogelijkheden voor de beheerder. In het verleden moesten we vaak nee verkopen tegen activiteiten of stonden activiteiten en bezoekers elkaar in de weg. Met het nieuwe huiskamercafé is dat nu opgelost. Sommigen inwoners vinden het net een bruine kroeg, omdat het vrij donker is. Er hangen allemaal foto’s van Eexterveen. Het is net een klein museum.”, zegt Rolina Esschendal van Stichting Dorpscentrum Eexterveen. ,,De ruimte is ook geschikt voor informele zorg met huiskamerochtenden. Mensen kunnen dan fijn bijpraten. Ook mensen met computerproblemen kunnen bij ons terecht. Het centrum kan multifunctioneel gebruikt worden en draagt bij aan de leefbaarheid van het dorp.”

lees het hele artikel uit de Schakel hier