Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben besloten om het programma Vitale Vakantieparken Drenthe te verlengen tot en met 2024.
Het actieprogramma Vitale Vakantieparken Drenthe loopt dit jaar af. Het doel van het programma is het verdubbelen van het aantal vitale parken en het halveren van het aantal niet-vitale parken. In 2021 is een tussenevaluatie uitgevoerd. Er is veel bereikt en er is waardering voor het programma. De tussenevaluatie liet echter ook zien dat het transformeren van parken qua voortgang achterloopt op de verwachting. De complexe en intensieve processen hebben een langere doorlooptijd dan verwacht. Nu breekt, na het uitvoeren van verkenningen en het opstellen van plannen, de periode om uit te voeren en te ‘oogsten’ aan. Juist in deze periode wil de taskforce Vitale Vakantieparken Drenthe de parken en gemeenten hierbij intensiever ondersteunen.
Lees artikel De Schakel