Het eindexamenrooster biedt ouders en leerlingen belangrijke informatie over de planning van de examens en de data waarop de uitslagen worden vrijgegeven. Het rooster voor de centrale examens 2024 omvat verschillende periodes en belangrijke data:

  • Digitale en praktijkexamens: Deze examens vinden plaats van 1 april tot en met 19 juli 2024. De exacte data worden vastgesteld door de individuele scholen en worden opgenomen in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).
  • Eerste tijdvak schriftelijke examens: Van 14 mei tot en met 29 mei 2024 worden de meeste schriftelijke examens afgenomen.
  • Tweede tijdvak schriftelijke examens: Van 18 juni tot en met 25 juni 2024 vinden de schriftelijke herkansingen en examens die om verschillende redenen zijn uitgesteld plaats.

Na het afleggen van de examens wachten zowel ouders als leerlingen met spanning op de uitslagen. De scholen ontvangen ’s ochtends de normeringen en beginnen direct met het berekenen van de cijfers. De uitslagen worden vervolgens op de volgende data bekendgemaakt:
– Uitslag eerste tijdvak examens vmbo-b: 5 juni 2024
– Uitslag eerste tijdvak overige examens: 12 juni 2024
– Uitslag tweede tijdvak examens: 28 juni 2024