Vrijwilligers zijn onmisbaar. Ze dragen bij aan sociale verbinding in wijken, buurten en dorpen. Terecht dat vrijwilligers ‘het cement’ van de samenleving worden genoemd.
Twee jaar coronamaatregelen hebben er voor gezorgd dat een groot aantal vrijwilligers (tijdelijk) is gestopt met vrijwilligerswerk. Een tekort aan vrijwilligers kan gevolgen hebben voor het voortbestaan van verenigingen en stichtingen in Aa en Hunze.
Lees artikel in De Schakel