Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het begrotingsvoorstel.

Forsere lastenstijging voor rioolwaterzuivering

In 2024 hebben we te maken met een forsere lastenstijging voor het zuiveringsbeheer. Dagelijks bestuurslid Jakob Bartelds (Financiën) over de lastenontwikkeling: “In het voorjaar hebben we bij de totstandkoming van het coalitieakkoord moeten constateren dat we vanwege prijsstijgingen helaas niet ontkomen aan een flink hogere zuiveringsheffing in 2024. Dit zien we nu terug in de voorgestelde begroting.

Zie voor meer informatie over de begroting en de belastingtarieven in de 2024 ons nieuwsbericht over het begrotingsvoorstel.