Ondersteuning door Leergeld Noord Drenthe stabiel in Aa en Hunze en Tynaarlo, forse toename in Assen
Stichting Leergeld Noord Drenthe zet zich in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo in voor kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Het gaat hierbij bij voorbeeld om de aanschaf van schoolspullen, het lidmaatschap van een sportclub of muziekvereniging, zwemlessen, een fiets om mee naar school te gaan of een laptop om huiswerk op te maken.
De hulpverlening door Leergeld Noord Drenthe is in 2015 begonnen en daarna elk jaar toegenomen. In maart 2020 veranderde de situatie echter drastisch. Door de corona-crisis gingen scholen dicht en werden schoolreisjes, schoolkampen en excursies afgelast. Sportbeoefening en culturele activiteiten kwamen op een laag pitje te staan. Hierdoor stagneerde het aantal aanvragen bij Leergeld Noord Drenthe.