Het nieuwe vaccin is afkomstig van farmaceut Boehringer Ingelheim. De komst van een tweede vaccin “geeft nog meer zekerheid” aan veehouders “dat ze op korte termijn hun dieren kunnen vaccineren”, zegt Adema. “Dit geeft hoop dat de houders na een vreselijke periode een rustige zomer tegemoet kunnen gaan.”

Positief advies

De bewindsman heeft het middel goedgekeurd na een positief advies van het Bureau Diergeneesmiddelen van het agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (aCBG) en de Commissie toelating diergeneesmiddelen.
Blauwtong treft vooral runderen en schapen en wordt verspreid door de knut. Dat is een soort mug die vooral in de zomermaanden actief is. De hoop is dat de komende periode voldoende gevaccineerd kan worden om grote besmettingen in de zomer te voorkomen.

Eerste vaccin

Van het eerste goedgekeurde vaccin worden deze maand in totaal 2 miljoen doses geleverd. Daarmee worden allereerst schapen gevaccineerd, omdat die meer last hebben van de ziekte en er vaker aan doodgaan, en dieren op bijvoorbeeld kinderboerderijen. Runderen moeten twee prikken krijgen, schapen hebben aan een genoeg.
Onduidelijk is nog of de extra doses genoeg zijn om alle dieren die gevoelig zijn voor blauwtong te vaccineren. De eerste 2 miljoen die eind april werden beloofd, waren dat volgens land- en tuinbouworganisatie LTO in ieder geval nog niet.