Onderwerp: De Deelmacht met de vuist op tafel voor de huurder.
Het bestuur van huurdersvereniging De Deelmacht verveelt zich geen moment. Er speelt altijd wel iets in of rondom de 1500 huurwoningen van De Volmacht in de gemeente Aa en Hunze. Kleine en grote zaken waarbij het van belang is dat de huurder wordt gehoord, waarin bemiddeling nodig is of waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het geld de huurder niet op de rug groeit.