De commissie wil daarmee extra aandacht besteden aan mensen die iets bijzonders voor het dorp Annen of een dorpsgenoot hebben betekend in het afgelopen jaar. Dit kan iets persoonlijks zijn: voor een vereniging, een goed doel of omdat iemand zich speciaal ingezet heeft voor bijvoorbeeld een gezin, een noaberhulp of vrijwilliger.

Iedereen kan één persoon nomineren met een uitgebreide beschrijving waarom deze persoon in het zonnetje gezet moet worden. De commissie wil ook weten wie de aanvrager is en wat zijn of haar relatie is met de persoon die genomineerd wordt. Aanmelden kan tot en met 16 april. De Commissie Dorpsbelangen zal tijdens de opening van de sport- en speelweek op een leuke manier bekend maken wie de winnaar is.

De nominatie kan per mail worden gestuurd naar anneroel@annen-info.nl.

Bron: zie De Schakel