” Daarom hebben we bij de resten van wat er nog van over is een aanplakbiljet geplaatst, zodat mensen hopelijke een financiële bijdrage willen doen” zegt voorzitter Gijs Derckx van de stichting die o.m. het Zomerfeest organiseert voor alle inwoners van Anloo.
Eind vorig jaar kreeg door ongelukkige samenloop van omstandigheden de net verhuurde toiletwagen een ongeluk door de hurende partij. De wagen paste niet onder een tunnel door en dat werd te laat opgemerkt.  ”Uiteraard is het een verzekeringskwestie geworden, maar onze wagen is total loss en de financiële tegemoetkoming van de verzekering is lang niet genoeg om eenzelfde toiletwagen terug te kopen. Bovendien hadden we net in de zomer met ons bestuur en vrijwilligers uit het dorp de hele wagen supermooi opgeknapt” aldus de voorzitter. Naast een boeldag  waar een veiling van ingebrachte spullen plaatsvindt eens in de twee jaar is de verhuur van de toiletwagen de belangrijkste bron van inkomsten. Door deze inkomsten kan de Stichting het jaarlijkse Zomerfeest de kosten daarvan laag houden voor iedere Anloo-er waardoor het voor ieder toegankelijk blijft. “Van het dorp, voor het dorp” sluit Derckx af.